Bài viết mới
Search
 

Đăng ký khách hàng VIP, giảm ngay 30% giá trị đơn hàng

Tuấn sẽ giảm ngay 30% giá trị đơn hàng và giúp bạn trở thành khách hàng VIP của Seacret ngay lần đầu tiên mua hàng với điều kiện như sau

+ Đơn hàng đầu tiên của bạn phải từ 2.200.000 trở lên, từ đơn hàng thứ hai bạn đặt với giá trị bất kỳ.

+ Bạn cần đăng ký mua hàng tại link này để được hưởng khuyến mãi tự động (nếu không bạn sẽ không được hưởng khuyến mãi từ Tuấn.

 

0904144431
%d bloggers like this: